BLIKOMANIA – płać, wypłacaj, przelewaj BLIKIEM! – PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Blikomania” jest Polski Standard Płatności, operator BLIK. Jest o co walczyć, bo suma nagród w loterii wynosi ponad 1,8 miliona złotych. Wystarczy płacić BLIKIEM w sklepie lub w internecie, wpłacać lub wypłacać BLIKIEM, możesz też dokonać przelewów BLIK na telefon.
Loteria trwa do 18 lipca 2023 r., a zgłoszenia mogą być przesyłane do 4 czerwca 2023 r.

Nagrody w loterii

W loterii do wygrania są następujące nagrody:
6300 nagród pieniężnych o wartości 100 zł każda (nagrody zostaną rozlosowane spośród wszystkich transakcji BLIK poza transakcjami zbliżeniowymi BLIK)
3150 nagród pieniężnych o wartości 200 zł każda (nagrody zostaną rozlosowane spośród wszystkich transakcji zbliżeniowych BLIK)
63 sztabki złota (każda o wartości 8.524 zł), oraz kwota 947 zł na pokrycie należnego podatku (nagrody zostaną rozlosowane spośród wszystkich transakcji BLIK)

Kto może wziąć udział w loterii?

Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób zamieszkałych na terytorium Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli masz skończone 13 lat (lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych) powinieneś przesłać do organizatora skan lub fotokopię pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora) na uczestnictwo w Loterii.

Oczywiście, musisz też posiadać konto osobiste w jednym z banków współpracujących z operatorem BLIK. Lista partnerów jest szeroka, obejmuje największe banki takie jak Alior Bank, mBank, Pekao, Santander, VeloBank i wiele innych.

Jak przystąpić do programu?

Jeśli jesteś użytkownikiem BLIKA i chcesz przystąpić do loterii musisz wykonać kilka poniższych czynności:
– zarejestrować się na stronie internetowej www.blikomania.pl podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz nazwę Banku/aplikacji mobilnej,
– zaakceptować regulamin loterii
– dokonaj wpłaty weryfikacyjnej 1 zł BLIK na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci z wykorzystaniem kodu BLIK uzyskanego w aplikacji mobilnej wskazanej w zgłoszeniu do Loterii

Po wykonaniu transakcji rejestracyjnej BLIK otrzymasz dwie wiadomości email: pierwsza wiadomość będzie obejmowała informację o utworzeniu nowej transakcji płatniczej w systemie szybkich płatności internetowych Tpay, a druga – informację o poprawnym zaksięgowaniu płatności.

Po pierwszym losowaniu nagród od momentu przystąpienia do loterii otrzymasz kod na darmowy e-book do wykorzystania na stronie Legimi. Nagroda gwarantowana wysyłana jest do 72 godzin po losowaniu.

To warto wiedzieć

! Jeśli korzystasz z blika w różnych bankach i posiadasz na swoim telefonie aplikacje, możesz dokonać rejestracji do loterii na każdy z nich, o ile w ramach każdej z tych aplikacji dokonasz transakcji rejestracyjnej BLIK

! W Loterii uwzględniane są transakcje BLIK o minimalnej wartości 1 zł

! Pamiętaj, aby wpłata weryfikacyjna została wykonana z użyciem transakcji BLIK z banku wskazanego w procesie rejestracji

! Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 11 kwietnia 2023 r., zaś ostatnie losowanie w dniu 6 czerwca 2023 r.

Podziel się swoją opinią:

DODAJ SWOJĄ OPINIĘ:

Zarabianko
Logo