Zyskaj nawet 490 zł – w tym e-kod do Allegro za otwarcie konta w BNP Paribas – PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Przystępując do promocji „Projekt: Walentynki” i otwierając w jej ramach konto osobiste masz możliwość zyskania aż 490 zł, w tym e-kod do Allegro o wartości 50 zł. Jeśli jesteś nowym klientem warto rozważyć czy z niej nie skorzystać. Pamiętaj jedynie o ograniczeniu do 2000 rejestracji, ewentualnie terminie 14.02.2024 r.

Kto może uczestniczyć w promocji?

Promocja bankowa „Projekt Walentynki” skierowana jest do nowych klientów, a tym mianem BNP Paribas określa klienta, który nie posiada oraz nie posiadał w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (również jako współwłaściciel) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku.
Osoba taka musi być obywatelem Polski z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz posiadać dowód osobisty, niezbędny do założenia konta.

Nagrody w promocji „Projekt: Walentynki”

Łączna pula nagród do zdobycia wynosi 490 zł i składa się z trzech części:

 • NAGRODA 1: e-kod do Allegro o wartości 50 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 40 zł
 • NAGRODA 2: nagroda pieniężna w wysokości 200 zł
 • NAGRODA 3: nagroda pieniężna w wysokości 200 zł

Każdy uczestnik może zdobyć tylko jeden raz pierwszą nagrodę, drugą nagrodę oraz trzecią nagrodę o łącznej wartości 490 zł, po spełnieniu warunków promocji. A co należy zrobić, aby tak się stało?

Co zrobić? Krok po kroku…

 1. Zarejestruj swój udział na stronie promocji do dnia 14 lutego 2024 r. (pamiętaj o limicie wniosków w promocji – tylko 2000, zatem promocja może zakończyć się wcześniej)
  • wypełnij formularz rejestracyjny podając dane osobowe i kontaktowe
  • zaakceptuj regulamin akcji
  • wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
  • prześlij wypełniony formularz poprzez wciśnięcie przycisku Zarejestruj się
  • otrzymasz maila zawierającego link promocyjny informujący o objęciu promocją
 2. Złóż wniosek o konto osobiste wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej za pomocą otrzymanego linka do dnia 14 lutego 2024 r.
  • pamiętaj, aby podać takie same dane, jak podczas wypełniania formularza rejestracyjnego
  • zamów kartę i uruchom dostęp do bankowości elektronicznej (warunek konieczny)
  • aktywuj kartę do dnia 29 lutego 2024 r.
 3. Podpisz umowę z BNP Paribas
  • weryfikacja tożsamości może odbyć się za pomocą aplikacji mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideoweryfikację
  • aplikacja mobilna musi zostać pobrana poprzez link przesłany w wiadomości SMS
  • w obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku Autenti
 4. Pierwszą nagrodę w postaci e-bonu do Allegro o wartości 50 zł oraz 40 zł otrzymasz gdy:
  • złożysz wniosek o konto osobiste i podpiszesz umowę zgodnie z powyższymi wymogami
  • dokonasz aktywacji karty
  • e-kod otrzymasz na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym, nagroda pieniężna zostanie przekazana poleceniem przelewu
 5. Drugą nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymasz gdy:
  • spełnisz warunki do otrzymania pierwszej nagrody
  • w marcu 2024 r.:
   • wykonasz przelew na kwotę min. 500 zł
   • wykonasz min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 500 zł
   • otrzymasz wpływ lub wpływy na łączną kwotę min. 1100 zł
 6. Trzecią nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymasz gdy:
  • spełnisz warunki do otrzymania drugiej nagrody
  • w kwietniu 2024 r.:
   • wykonasz przelew na kwotę min. 500 zł
   • wykonasz min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 500 zł
   • otrzymasz wpływ lub wpływy na łączną kwotę min. 1100 zł

O tym warto wiedzieć

! Nagrody zostaną przekazane poleceniem przelewu do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymasz informację o przyznaniu nagrody

! Nagrody w promocji są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych

! Pamiętaj, aby być nadal posiadaczem konta osobistego wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej w dniu przekazania nagród

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI!

Podziel się swoją opinią:

DODAJ SWOJĄ OPINIĘ:

Zarabianko
Logo