425 zł w akcji „Podaruj sobie prezent” w BNP Paribas za założenie konta i aktywność

Akcja „Podaruj sobie prezent” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Aby wziąć udział musisz zarejestrować się w promocji, a następnie zawrzeć umowę i otworzyć konto do dnia 8.01.2024 r. lub do momentu osiągnięcia liczby 9000 rejestracji w promocji.

Kto może uczestniczyć w promocji?

W najnowszej promocji banku BNP Paris Bank może wziąć udział każdy, kto:

 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy w promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku
 • zgłosi udział w promocji na stronie promocji najpóźniej do dnia 8 stycznia 2024 roku
 • złoży wniosek i zawrze umowę o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej z wykorzystaniem linku promocyjnego
 • jest obywatelem Polski z pełną zdolnością do czynności prawnych, posiada dowód osobisty, niezbędny do założenia konta

Nagrody w promocji

Łączna pula nagród do zdobycia wynosi 425 zł, składa się na to: nagroda pieniężna w wysokości 75 zł, pierwsza nagroda pieniężna w wysokości 175 zł, druga nagroda pieniężna w wysokości 175 zł. Nagrody zostaną przekazane poleceniem przelewu. Co zrobić, aby zdobyć każdą z nich? Sprawdźmy.

Co zrobić? Krok po kroku…

 1. Zarejestruj swój udział na stronie promocji
  • wypełnij formularz rejestracyjny podając dane osobowe i kontaktowe
  • zaakceptuj regulamin akcji
  • wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
  • prześlij wypełniony formularz poprzez wciśnięcie przycisku Zarejestruj się
  • otrzymasz maila zawierającego link promocyjny informujący o objęciu promocją
 2. Złóż wniosek o Konto Osobiste wraz z Kartą za pomocą otrzymanego linka
  • pamiętaj, aby podać takie same dane, jak podczas wypełniania formularza rejestracyjnego
  • zamów kartę i uruchom dostęp do bankowości elektronicznej (warunek konieczny)
 3. Podpisz umowę z BNP Paribas
  • weryfikacja tożsamości może odbyć się za pośrednictwem kuriera albo
  • za pomocą aplikacji mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideoweryfikację
  • w obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku Autenti
  • aplikacja mobilna musi zostać pobrana poprzez link przesłany w wiadomości SMS
 4. Pierwszą nagrodę pieniężna o wartości 75 zł – otrzymasz, gdy:
  • do 8 stycznia 2024 r. zawrzesz umowę o konto osobiste i aktywujesz kartę
 5. Drugą nagrodę pieniężną o wartości 175 zł – otrzymasz, gdy spełnisz warunki do otrzymania pierwszej nagrody oraz w kolejnym miesiącu po aktywacji karty:
  • wykonasz 3 transakcje BLIK na dowolną kwotę
  • wykonasz przelewy na łączną kwotę min. 300 zł
  • otrzymasz wpływy na łączną kwotę min. 700 zł
 6. Trzecią nagrodę pieniężną o wartości 175 zł – otrzymasz, gdy spełnisz warunki do otrzymania drugiej nagrody oraz w drugim miesiącu po aktywacji karty:
  • wykonasz 3 transakcje BLIK na dowolną kwotę
  • wykonasz przelewy na łączną kwotę min. 300 zł
  • otrzymasz wpływy na łączną kwotę min. 700 zł

Sprawdź również: Ranking promocji bankowych

O tym warto wiedzieć

! Wpływy z warunku 2 i 3 nie mogą pochodzić z innych rachunków uczestnika prowadzonych w banku BNP Paribas

! O przyznaniu nagrody zostaniesz poinformowany z adresu podarujsobieprezent@promocja.bnpparibas.pl za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym

! Nagrody zostaną przekazane poleceniem przelewu do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymasz informację o przyznaniu nagrody

! Pamiętaj, aby być nadal posiadaczem konta osobistego wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej w dniu przekazania nagród

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI!

Podziel się swoją opinią:

DODAJ SWOJĄ OPINIĘ:

Zarabianko
Logo