Lokata strukturyzowana PKO BP – opinie 2023 r.

Bank PKO BP oferuje wiele produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych dla swoich klientów. Jednym z ciekawszych, budzącym spore zainteresowanie jest tzw. „struktura” będąca połączeniem klasycznej lokata bankowej z inwestycją na giełdzie papierów wartościowych. Jakie są opinie o lokacie strukturyzowanej PKO BP? Czy warto ją założyć? Dla kogo jest przeznaczona? Sprawdźmy.

Lokata strukturyzowana PKO BP - opinie
źródło: pkobp.pl

Lokata strukturyzowana PKO BP – opinie i szczegóły oferty

Nazwa lokaty24-miesięczna lokata strukturyzowana
Instrument bazowykoszyk akcji spółek amerykańskich
Oprocentowanie lokatyod 0% do 38,49% w skali inwestycji
Oprocentowanie w okresie subskrypcji1,5%
Kwotaod 10 000 zł
Okres24 miesięcy
Termin lokaty21.12.2023 r. – 20.12.2025 r.
Termin subskrypcji08.12.2023 r. – 20.12.2023 r.
Dzień końcowej obserwacji21.12.2025 r.
Dla kogodla obecnych klientów, dla nowych klientów
Wymagane założenie konta osobistegoTAK
Uwagizakładana w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej
Odnawialnośćlokata nieodnawialna
Kapitalizacjaodsetki wypłacane na koniec okresu

Lokata strukturyzowana PKO BP jest instrumentem finansowym łączącym elementy oszczędzania i inwestowania. Gwarantuje zwrot włożonego kapitału i daje szansę na wyższy wynik uzależniony od powiązanego, wybranego wskaźnika takiego jak akcje, indeksy giełdowe, obligacje lub surowce.

Jak działa lokata strukturyzowana w Banku PKO BP

Po pierwsze, lokaty strukturyzowanej nie możesz założyć ot tak, w każdej chwili. Istnieje bowiem tzw. okres subskrypcji – czas, w którym bank „zbiera chętnych”. Przystąpienie do programu wiąże się z koniecznością wpłaty pieniędzy przeznaczonych na lokatę. Środki te pracować będą dla ciebie w dwóch różnych okresach odsetkowych:

  • w okresie subskrypcji – 1,5% w skali roku
  • w okresie lokaty – od 0% do 38,49% w skali inwestycji

Po drugie, wynik tej lokaty zależy od wyceny instrumentu bazowego, na którym opiera się „struktura”. Pod uwagę brane są tylko dwie wartości – na początku oraz na końcu inwestycji (po 24 miesiącach). Jeśli instrument bazowy na koniec lokaty wyceniany jest wyżej niż przy starcie lokaty to masz szansę na zysk z lokaty. Jeśli natomiast wycena jest niższa, wtedy nie otrzymujesz żadnych odsetek, a jedynie zwrot wpłaconego kapitału.

Sprawdź również: Lokata strukturyzowana Millennium

Jaki jest zysk z lokaty strukturyzowanej PKO BP

Zysk z lokaty uzależniony jest od zachowania koszyka akcji spółek amerykańskich. Do koszyka zostały wybrane spółki: McDonald’s Corp., Nike Inc-Cl B, Amazon.com Inc., Coca-Cola Co/The, Alphabet Inc-Cl C, General Motors Co., AT&T Inc. Lokata nastawiona jest na wzrost wartości tych spółek.

Posiadacz lokaty strukturyzowanej uzyska odsetki za okres inwestycji wyliczone według
następującej metodologii. Najpierw obliczana jest stopa zwrotu każdej ze spółek finansowych. Stopa zwrotu obliczana jest według następującej zasady:

– jeżeli cena akcji spółki (i) w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie), w odniesieniu do ceny akcji tej spółki z dnia początkowej obserwacji wzrosła o 52% lub więcej stopa zwrotu spółki (i) = 10%.
– w pozostałych przypadkach:
stopa zwrotu spółki (i) = [(cena akcji spółki (i) z dnia końcowej obserwacji – cena akcji spółki (i) z dnia początkowej obserwacji)/ cena akcji spółki(i) z dnia początkowej obserwacji]*100%,
gdzie i=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 spółka z koszyka akcji spółek finansowych
następnie na podstawie wyliczonych, według metodologii opisanej w punkcie 1, stóp zwrotów obliczana jest średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek finansowych. Średnia arytmetyczna obliczana jest według następującej zasady:
średnia arytmetyczna = (stopa zwrotu spółki 1+ stopa zwrotu spółki 2+ stopa zwrotu spółki 3+ stopa zwrotu spółki 4+ stopa zwrotu spółki 5)/5
jeżeli obliczona średnia arytmetyczna wyniesie:
1. powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi 40% ww. średniej arytmetycznej (ale nie więcej niż 20,79% w skali 24 miesięcy) i kwoty lokaty,
2. 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty nie otrzyma odsetek za okres inwestycji;

Powyższe wzory przedstawiają jak konstruowany jest potencjalny zarobek. Z wyliczeń wynika, iż w pozytywnym scenariuszu, nasz zysk maksymalnie wyniesie tylko 40% średniej arytmetycznej wzrostów poszczególnych spółek.

Opinie czy warto skorzystać z lokaty strukturyzowanej

Głosy są podzielone, zwolennicy produktu zachwycają się lokatą strukturyzowaną wysuwając argument, iż jest to bezpieczna inwestycja na której nie można stracić. Przeciwnicy twierdzą, iż lepsze wyniki osiągnąć można inwestując samodzielnie na giełdzie papierów wartościowych kupując akcje tych samych spółek.

Pod uwagę, trzeba wziąć wszelkie aspekty związane z potencjalnym zyskiem, ryzykiem, dodatkowymi kosztami wcześniejszego wycofania się z lokaty.

OPŁATA LIKWIDACYJNA
Lokatę strukturyzowaną możesz zerwać przed czasem. Wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia opłaty likwidacyjnej, a co za tym idzie utraty części kapitału. W przypadku likwidacji lokaty strukturyzowanej w okresie inwestycji opłata likwidacyjna wynosi:
– 3,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 29 sierpnia 2023 r. do 28 sierpnia 2024r.
– 1,5% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 29 sierpnia 2024 r. do 28 sierpnia 2025r.

Alternatywne rozwiązania lokowania pieniędzy

Zastanawiając się nad sposobami lokowania pieniędzy warto przyjrzeć się przede wszystkim dwóm alternatywnym rozwiązaniom: lokatom bankowym na promocyjnych warunkach oraz samodzielnemu kupowaniu akcji poprzez rachunek maklerski.

W rankingu lokat bankowych znajdziesz wiele ofert, które pozwolą ci w okresie dwóch lat uzyskać wynik wyższy niż oprocentowanie lokaty strukturyzowanej w okresie subskrypcji i okresie lokaty. Zakładając scenariusz pesymistyczny, w którym bazowy indeks po ponad dwóch latach będzie na niższym poziomie niż w momencie startu lokaty rozwiązanie z lokatą bankową na promocyjnych warunkach okaże się skuteczniejsze.

W rankingu kont maklerskich znajdziesz natomiast wiele opcji założenia konta inwestycyjnego i możliwości samodzielnego zainwestowania w akcje spółek. Zakładając scenariusz optymistyczny, w którym bazowy indeks po dwóch latach będzie na wyższym poziomie niż w momencie zakładania lokaty, rozwiązanie z samodzielną inwestycją w akcje przyniesie ci większy zysk. W tym rozwiązaniu posiadasz też znacznie większą elastyczność – nie musisz sprzedawać akcji dokładnie po 24 miesiącach, możesz to zrobić wcześniej lub później – ty decydujesz, nie bank kiedy zamknąć inwestycję.

Zalety i wady lokaty strukturyzowanej PKO BP

Największą zaletą lokaty strukturyzowanej PKO BP jest brak możliwości poniesienia straty. Istotną wadą są ograniczenia co do maksymalnego zysku, niski wskaźnik partycypacji oraz parametr dotyczący przekroczenia określonego procenta wartości początkowej.

Zalety
  • gwarancja zwrotu wpłaconego kapitału
  • szansa na osiągnięcie zysku przy dużym poziomie bezpieczeństwa
Wady
  • niski poziom partycypacji w zyskach
  • oczekiwanie na lokatę w okresie subskrypcji – mało produktywny okres
  • złożone wzory stopy zwrotu utrudniające oszacowanie potencjalnych zysków
  • limit maksymalnego zysku
  • przy wcześniejszym zerwaniu lokaty strukturyzowanej bank nie wypłaci odsetek i pobierze opłatę manipulacyjną
  • wysoki próg wejścia – min. 10 000 zł

Podsumowanie

Lokatę strukturyzowana PKO BP należy ocenić w dwóch aspektach.

Pierwszy element, to instrument bazowy – wspomniany w specyfikacji zestaw akcji spółek z określonego sektora. Wysokość zysku uzależniona jest przecież od wyniku, jaki w okresie trwania takiej inwestycji osiągną te spółki. Warto sobie odpowiedź na pytanie – czy to dobry kierunek, czy taki instrument ma szansę być wyżej wyceniany za 2 lata, jakie są dla tej części gospodarki perspektywy itd.

Drugi element to sama konstrukcja lokaty. Trzeba zastanowić się czy taka forma inwestycji mi odpowiada. Jak zapatruję się na wynik w przypadku pesymistycznego, optymistycznego i pośredniego scenariusza. Dobrze określić jest sobie miejsce w całym portfelu inwestycyjnym i zastanowić się nad kompleksową dywersyfikacją swoich środków.

Sprawdź również: Ranking lokat bez konta

Podziel się swoją opinią:

DODAJ SWOJĄ OPINIĘ:

Zarabianko
Logo