400 zł za otwarcie konta w wakacyjnej promocji z Nest Bankiem – PROMOCJA ZAKOŃCZONA


„Wakacyjna promocja z Nest Kontem” daje szansę na zgarnięcie do 400 zł przy aktywnym korzystaniu z katy płatniczej i zapewnieniu regularnych wpływów na konto min 2.000 zł miesięcznie. Samo konto charakteryzuje brak opłat za jego prowadzenie, darmową w używaniu kartę debetową oraz bezpłatne bankomaty Euronet.

Kto może skorzystać z promocji?

Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, które od dnia 1.01.2021 r. nie posiadały lub nie posiadają rachunku ROR w Nest Banku, ponadto posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz legitymują się polskim dowodem osobistym.

Co zrobić? Krok po kroku…

 1. Złóż wniosek o otwarcie rachunku ROR za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie promocji do 30.09.2023 r.
  • podpisz z bankiem umowę o prowadzenie rachunku ROR na podstawie złożonego wniosku, najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku
  • udziel zgody marketingowej na wszystkie kanały kontaktu nie później niż w dniu zawarcia umowy (w przypadku rachunku wspólnego zgodę marketingową udzielić muszą obaj posiadacze rachunku)
  • zapewnij wpływy min. 2000 zł na konto co miesiąc
 2. Premia za płatności kartą do 400 zł (8 x 50 zł)
  • 5% zwrotu łącznej kwoty za zakupy kartą (maks. 50 zł/mies.) przez pierwsze 8 miesięcy
  • premia za płatności kartą naliczona zostanie:
   • za miesiąc, w którym otwarto rachunek ROR oraz za kolejne 7 miesięcy jeśli otwarcie rachunku ROR nastąpiło do 15-tego dnia danego miesiąca,
   • za 8 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych gdy otwarcie rachunku ROR nastąpiło po 15-tym dniu miesiąca
 3. WYPŁATA PREMII
  • wypłata premii pieniężnej nastąpi na rachunek ROR w terminie do 20-tego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, za który została naliczona
  • premia jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Sprawdź również: Ranking promocji bankowych

O tym warto wiedzieć

! Pamiętaj o zapewnieniu wpływów 2.000 zł miesięcznie, aby nabyć prawo do premii za płatności kartą

! Zgoda Marketingowa oznacza wyrażenie zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku wszystkimi kanałami kontaktu, tj. za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS, kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

! Konto nie może być w okresie wypowiedzenia do dnia wypłaty premii, nie możesz również odwołać zgody marketingowej

! Rachunek ROR nie może być wykorzystywany do celów związanych z działalnością gospodarczą

! Bank zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI!

Podsumowanie promocji

Jeśli szukasz konta darmowego w prowadzeniu i zamierzasz aktywnie korzystać z karty ta promocja może przynieść Ci wymierne korzyści. Wprawdzie konieczne jest zapewnienie regularnych zasileń w kwocie min 2.000 zł miesięcznie, jednak może to być kilka wpływów w danym miesiącu, bank nie wymaga przenoszenia wynagrodzenia na rachunek ROR w Nest Banku.
Posiadając konto osobiste w Nest Banku można skorzystać z wysoko oprocentowanej Lokaty Witaj oraz Konta Oszczędnościowego, a korzystając z kodu polecenia można otrzymać kolejne 100 zł za założenie konta.

Sprawdź inne oferty Nest Banku

Poznaj produkty i aktualne promocje Nest Bank

Nest Bank to dynamicznie rozwijający się polski bank, który zyskał uznanie dzięki innowacyjnym …

Podziel się swoją opinią:

DODAJ SWOJĄ OPINIĘ:

Zarabianko
Logo